Secretariaat

Schoolrekeningen

Hoe en wanneer betaal je?

Behalve voor abonnementen op tijdschriften en/of steunacties moet je kind geen geld meebrengen naar school.

Om te voorkomen dat kinderen regelmatig geld van thuis moeten meebrengen (en vergeten of verliezen), noteren we de kleine bedragen op een rekening die je 4 keer per jaar krijgt:               

 • herfstvakantie
 • kerstvakantie
 • paasvakantie
 • einde schooljaar

Bij de overschrijving is een gedetailleerde rekening gevoegd. De gemakkelijkste manier om te betalen, voor jou en voor ons, is overschrijving van het gevraagde bedrag met het voorgedrukte overschrijvingsformulier, via je eigen financiële instelling: 

Rekeningnummer van de school: 001-3665190-24
Stedelijke Basisschool Turnhout
Haagbeemdenplantsoen 95
2300 Turnhout 

Wat moet je doen bij betalingsmoeilijkheden?

Als je een schoolrekening niet op tijd betaalt, krijg je altijd eerst een herinnering tot betaling in de brievenbus. Wanneer de betaling dan nog niet wordt uitgevoerd, neemt de school persoonlijk contact op om samen naar een oplossing te zoeken.

Als je als ouder(s) problemen hebt om de schoolrekening te betalen, neem dan contact op met de directeur of het secretariaat. We maken dan afspraken over hoe en wanneer je het best betaalt. Wij verzekeren je dat we elke vraag discreet behandelen.

School- en studietoelagen 

Wie heeft recht op een studietoelage?

 • elk schoolgaand kind vanaf de leeftijd van 2,5 jaar

Waar kun je terecht voor hulp?

 


Welke hulp kun je krijgen?

 • informatie
 • uitleg bij de voorwaarden
 • hulp bij het indienen van de aanvraag
 • informatie over de stand van uw dossier
 • ...

Onderwijscheques

Stad Turnhout wil een bijzondere inspanning leveren in het kader van het onderwijsbeleid 'Gelijke Onderwijskansen' en het sociaal beleid door een toelage toe te kennen aan kinderen uit Turnhout die voldoen aan volgende criteria:

 • in een kleuter- of lagere school lessen volgen of thuisonderwijs genieten;
 • het statuut OMNIO of WIGW bezitten;
 • woonachtig zijn te Turnhout.

Deze kinderen krijgen van Stad Turnhout een onderwijscheque van 60 euro. Geef de cheque onmiddellijk na ontvangst af op het secretariaat van de school om het bedrag van de schoolrekening te laten aftrekken.

De cheques worden telkens in januari verstuurd. Hebt u er geen ontvangen en denkt u er recht op te hebben, neem dan contact op met de dienst Welzijn - Onderwijs, 014 40 96 31, of met het secretariaat van de school.

Info 
Elly Lavrijsen - Basisschool, 014 43 03 48

UiTPAS

Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling. Voor mensen met een laag inkomen zijn vrijetijdsactiviteiten echter vaak te duur. Via een UiTPAS met kansentarief hebben inwoners van Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar toch de kans om deel te nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod.

Met de UiTPAS met kansentarief kun je korting krijgen bij heel wat activiteiten en verenigingen. De pas is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.

Wie kan een UiTPAS met kansentarief krijgen?

 • Je woont in Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar of Beerse.
 • Je hebt weinig middelen voor vrije tijd.
  Er wordt gekeken naar het inkomen en naar de kosten van de persoon die de pas aanvraagt. Wat zijn de vaste kosten? Denk aan hun huur, water, gas, elektriciteit, geneesmiddelen, schulden die afgelost moeten worden …  Er wordt ook rekening gehouden met de gezinssituatie.

Voor meer informatie: neem contact op met het OCMW.


Info 

Elly Lavrijsen - Stedelijke Basisschool, 014 43 03 48