Huistaken en lessen

Huiswerk “leren leren moet je leren”

In het 1ste tot en met 4de leerjaar wordt er mogelijk iedere dag huiswerk gegeven.
In principe worden grotere gehelen enkel gegeven om te verwerken op maandagen, dinsdagen en/of donderdagen, maar voor het memoriseren/automatiseren van het lezen, schrijven en het vlot rekenen kan dagdagelijkse oefening thuis nodig zijn.
Vanaf het 4de leerjaar leren we de kinderen om het huiswerk planmatig te spreiden, net zoals in het 5de en 6de leerjaar. In het 5de en 6de leerjaar leren de leerlingen zelfstandiger werken en huiswerk plannen zodat het huiswerk gespreid wordt over alle dagen van de week en ze dus werk kunnen krijgen van maandag tot en met vrijdag. Huiswerk maken en lessen leren is een attitude die van jongs af aangeleerd moet worden.
Tot en met het 6de leerjaar wordt er verwacht van de ouders het huiswerk en de lessen iedere dag op te volgen met interesse.
Huiswerkbegeleiding is mogelijk indien dit overeengekomen werd met de klastitularis en de zorgcoördinator.