Huistaken en lessen

Huiswerk omvat het geheel van studieopdrachten en taken, die te vervullen zijn buiten de schooluren.

De huistaken en de lessen worden in de schoolagenda genoteerd. Indien een leerling zijn huiswerk vergeet of niet maakt, kan de leerkracht de nodige maatregelen nemen. Het is een aanmoediging voor de kinderen wanneer de ouders voor het huiswerk de nodige belangstelling en interesse opbrengen, maar het blijft een opdracht voor de leerling zelf. Huiswerk heeft als doel dat de leerling zelfstandig de geziene leerstof herhalen en verwerken, maar het heeft ook een signaalfunctie naar de leerkracht om te zien of de leerling mee is en waar eventuele problemen zijn.

Ouders mogen steeds uitleg komen vragen over gebruikte oplossingswijzen, profijtelijke wijzen van studeren, …

In het 1ste tot en met 4de leerjaar wordt er mogelijk huiswerk gegeven op maandag, dinsdag en donderdag.

In het 5de en 6de leerjaar leren de leerlingen zelfstandiger werken en huiswerk plannen zodat het huiswerk gespreid wordt over alle dagen van de week en ze dus werk kunnen krijgen van maandag tot en met vrijdag.

Huiswerk moet duidelijk beperkt zijn in tijd. Voor het schriftelijke huiswerk raden wij het volgende aan:

  • 1ste en 2de leerjaar: opdracht moet af kunnen zijn binnen 30 minuten – langer dan 40 minuten: ouders trekken een streep en handtekenen het werk.
  • 3de en 4de leerjaar: opdracht moet af kunnen zijn binnen 40 minuten - langer dan 50 minuten: ouders trekken een streep en handtekenen het werk.
  • 5de en 6de leerjaar: opdracht moet af kunnen zijn binnen 50 minuten - langer dan 60 minuten: ouders trekken een streep en handtekenen het werk.