Voor- en naschoolse opvang

Toezichten tijdens de normale schooluren

Van ’s morgens 8.30 uur tot ’s avonds 15.45 uur houden de leerkrachten toezicht.

De leerkrachten begeleiden ’s avonds de kinderen tot aan de schoolpoort.

Kinderen die vroeger op school komen of later blijven, worden automatisch onder toezicht geplaatst in de voor- en nabewaking. Daarvoor wordt een vergoeding gevraagd.

Leerlingen die naar de avondstudie gaan en niet tijdig afgehaald kunnen worden, gaan na de studie naar de nabewaking. Daarvoor wordt een vergoeding gevraagd.

Voor- en nabewaking

De inrichtende macht, dat is het schoolbestuur van de Stedelijke Basisschool Turnhout, zorgt voor voor- en naschoolse opvang op dagen waarop de school open is. De opvang is bedoeld voor de leerlingen van de school en vindt plaats in de refter van afdeling Parkwijk, zowel voor de leerlingen van Parkwijk als voor de leerlingen van Stadspark.

  • ’s Morgens vanaf 7.30 uur.
    Eventueel al vanaf 7 uur maar dan moet de ouder de dag tevoren vóór 17 uur de school hebben verwittigd;
  • ’s avonds tot 18.45 uur behalve op woensdag.
    Op woensdagsdagnamiddagen worden leerlingen opgevangen in de groepsopvang van Turnhout afdeling Zevendonk.

De ouders betalen een bijdrage die afgesproken wordt door de inrichtende macht.

Voor meer inlichtingen neem je contact op met de directeur of het secretariaat.