Voor- en naschoolse opvang

Toezichten tijdens de normale schooluren

Van ’s morgens 8.30 uur tot ’s avonds 15.45 uur houden de leerkrachten toezicht.

De leerkrachten begeleiden ’s avonds de kinderen tot aan de schoolpoort.

Kinderen, die vroeger op school komen of later blijven, worden automatisch onder toezicht in de voor- en nabewaking geplaatst waar een vergoeding voor gevraagd zal worden.

Leerlingen die naar de avondstudie gaan en niet tijdig afgehaald kunnen worden, gaan na de studie naar de voor- en nabewaking. Daar zal een vergoeding voor gevraagd worden.

Voor- en nabewaking

De inrichtende macht, het schoolbestuur van de Stedelijke Basisschool Turnhout, voorziet in voor- en naschoolse opvang voor leerlingen van de school op dagen waarop de school open is in de afdeling Parkwijk (voor de leerlingen van Parkwijk en Stadspark).

De nabewaking in de Parkwijk vindt plaats in de refter.

  • ’s morgens vanaf 7.30 uur (7 uur indien de ouder de dag ervoor verwittigde voor 17 uur)
  • ’s avonds tot 18.45 uur (NIET op woendag. Woensdagsdagnamiddag is er een ander regeling van toepassing. Kinderen worden dan opgevangen in groepsopvang van Turnhout afdeling Zevendonk.)

De ouders betalen hiervoor een bijdrage die afgesproken wordt door de inrichtende macht.

Voor meer inlichtingen neem je contact op met de directeur of het secretariaat.