Schoolreglement

Beste ouders,

Vooreerst danken wij u dat u hebt gekozen voor onze school en dat u uw kind aan ons toevertrouwt. Dit betekent dat we samen met u een deel van de zorg en opvoeding mee mogen opnemen. Een goede samenwerking tussen de ouders en de school  is steeds in het belang van de kinderen. Het is dan ook noodzakelijk dat u als ouder goed geïnformeerd bent over de school. 

Ons schoolreglement bestaat uit 3 delen: 

  • Deel 1 - Het schoolreglement: omvat het eerder juridische luik met de reglementering zoals de wetgever het voorschrijft. De wijzigingen zijn weergegeven in cursief blauw. 
  • Deel 2 - De afsprakennota: Hierin brengen we eerder de praktische afspraken met alle belangrijke informatie in verband met het reilen en zeilen van de school.
  • Deel 3 - De leefregels: Op deze manier trachten we de samenwerking tussen de ouders en de school te verhogen, opdat het kind zo optmaal mogelijk kan functioneren. Goede afspraken maken goede vrienden. Zo hopen we er samen een fijn schooljaar van te kunnen maken.

Bij vragen of moeilijkheden zijn wij altijd bereid in een persoonlijk gesprek hierover een oplossing uit te werken. 

Verder hopen wij dat de kinderen mooie jaren op onze school mogen beleven, om in samenwerking met de kinderen, ouders en school het hoofddoel van onze school te bereiken: 'Kinderen graag naar school laten komen'. 

Wij wensen u en uw kind(eren) een aangename en leerrijke tijd in onze school.