Ouderraad

Ouderraad van de school

Het is belangrijk dat ouders hun inbreng hebben in het schoolgebeuren. Ook de hulp van ouders bij allerlei aangelegenheden is onontbeerlijk. Daarom is er ook in onze school een gericht democratisch verkozen ouderraad werkzaam. De samenstelling van de ouderraad vind je in de nieuwsbrief van de school.

Koepel van ouderverenigingen

Binnen het gemeentelijk onderwijs is er een vereniging actief die de ouderverenigingen overkoepelt: KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs).

Adres: Ravensteingalerij 27 bus 8 ,1000 Brussel

www.koogo.be