Secretariaat

Schoolrekeningen

Hoe en wanneer betaal je?

Behalve voor foto's en/of steunacties moet je kind geen geld meebrengen naar school.

Om te voorkomen dat kinderen regelmatig geld van thuis moeten meebrengen (en vergeten of verliezen), noteren we de kleine bedragen op een rekening die je 4 keer per jaar krijgt:               

 • herfstvakantie
 • kerstvakantie
 • paasvakantie
 • einde schooljaar

Bij de overschrijving is een gedetailleerde rekening gevoegd. De gemakkelijkste manier om te betalen, voor jou en voor ons, is overschrijving van het gevraagde bedrag met het voorgedrukte overschrijvingsformulier, via je eigen financiële instelling: 

Rekeningnummer van de inrichtende macht: BE39 0910 2162 0319
Stad Turnhout
Campus Blairon 200
2300 Turnhout 

Wat moet je doen bij betalingsmoeilijkheden?

Als je een schoolrekening niet op tijd betaalt, krijg je altijd eerst een herinnering tot betaling in de brievenbus. Vooraleer een derde herinnering wordt verstuurd, zal de school persoonlijk contact opnemen om samen een oplossing te zoeken.
Als je als ouder(s) problemen hebt om de schoolrekening te betalen, kan u contact opnemen met de dienst financiën (de gegevens staan vermeld op de schoolrekening). Wij verzekeren je dat elke vraag discreet wordt behandeld.

 

Schooltoelage via het groeipakket

In bepaalde gevallen hebben kinderen die naar een kleuter-, lagere of secundaire school gaan, recht op de schooltoeslag. Deze toeslag wordt ook wel selectieve participatietoeslag genoemd en is bedoeld voor gezinnen met een lager inkomen. De toeslag komt bovenop de schoolpremie of schoolbonus die je in augustus ontvangt.

Hoeveel schooltoelag ontvang je?

Dat hangt af van je gezinsinkomen, de gezinssituatie en het type onderwijs. Wij ontvangen deze officiële gegevens van de Vlaamse overheid. Je hoeft geen papieren aanvraag te doen. KidsLife doen automatisch de betaling in plaats van de overheid. Hieronder een overzicht van de bedragen.

  Minimum toeslag Volledige toeslag Uitzonderlijke toeslag
Kleuteronderwijs / € 103,70 /
Lager onderwijs € 121,01 € 188,19 € 244,37

 

Onderwijscheques

De onderswijscheque van € 60 is een tegemoetkoming van Stad Turnhout om de schoolrekening in het basisonderwijs (kleuter en lager) te verlichten.

De voorwaarden om een cheque te ontvangen zijn:

 • Wonen in Turnhout;
 • Les volgen in een kleuter- of lagere school lessen volgen of thuisonderwijs genieten (mag ook een school buiten Turnhout zijn);
 • Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg OF recht hebben op een leefloon.

De cheques worden telkens in februari verstuurd.

Heb je recht op de cheque maar nog niet ontvangen?
Ga langs bij het welzijnsonthaal, Stationstraat 80 in Turnhout (014 47 11 00). Zij bekijken samen met jou of je in aanmerking komt. Heeft je kind een attest verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg? Neem dit dan mee.
Je kan ook terecht op het secretariaat van de school. Zij kunnen samen met jou een aanvraag invullen en versturen.

Heb je een cheque ontvangen?
Geef deze zo snel mogelijk af op de school. De school zal € 60 in mindering brengen op de eerstvolgende schoolrekening. Je kan de cheque ook gebruiken om openstaande rekeningen te betalen.

Info 

secretariaat stedelijke basisschool, 014 43 03 48

 

UiTPAS

Iedereen heeft recht op een leuke vrijetijdsinvulling. Voor mensen met een laag inkomen zijn vrijetijdsactiviteiten echter vaak te duur. Via een UiTPAS met kansentarief hebben inwoners van Turnhout, Oud-Turnhout, Beerse en Vosselaar toch de kans om deel te nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod. Deze geeft korting bij heel wat activiteiten en verenigingen.

Wie kan een UiTPAS met kansentarief krijgen?

 • Je woont in Turnhout, Oud-Turnhout, Vosselaar of Beerse;
 • Je hebt weinig middelen voor vrije tijd.
  Er wordt gekeken naar het inkomen en naar de kosten van de persoon die de pas aanvraagt. Wat zijn de vaste kosten? Denk aan hun huur, water, gas, elektriciteit, geneesmiddelen, schulden die afgelost moeten worden …  Er wordt ook rekening gehouden met de gezinssituatie.

Voor meer informatie: neem contact op met het welzijnsonthaal (014 47 11 00) of het OCMW (014 47 47 47).


Info 

secretariaat stedelijke basisschool, 014 43 03 48