Schoolverzekering

De school is via het schoolbestuur, de Stad Turnhout, verzekerd bij de verzekeringsmaatschappij Ethias.

Wanneer is uw kind verzekerd?

Alle kinderen zijn gratis verzekerd voor lichamelijke ongevallen die hen overkomen:

 • in de school tijdens de schooluren;
 • in of buiten de school tijdens activiteiten, die georganiseerd zijn door de school;
 • op weg naar school en van school naar huis. Dit hoeft niet de kortste weg te zijn, als een langere weg veiliger is. Uw kind mag wel geen omweg maken langs een vriend of om een boodschap te doen.

Waarvoor is uw kind verzekerd?

 • De verzekering dekt alleen lichamelijke ongevallen (letselschade), en dus geen materiële schade (aan kleding, speelgoed …).
 • De schade aan brillen is alleen gedekt als uw kind de bril draagt op het ogenblik van het ongeval (op de schoolweg is die waarborg slechts toegestaan als uw kind lichamelijk letsel heeft opgelopen).
 • Ouders kunnen in sommige gevallen ook een beroep doen op de familiale verzekering van de tegenpartij.
 • Als een kind opzettelijk schade aanbrengt, moeten de ouders of de voogd(en) dit betalen.
 • Wanneer een kind een ongelukje krijgt waarvoor doktershulp noodzakelijk is, worden de ouders, een opgegeven familielid of kennis opgeroepen. Zijn die niet bereikbaar, dan gaat de school zelf met het kind naar de huisarts van het kind, of indien nodig, naar de dichtstbijzijnde arts of spoeddienst.

Wat moet u doen bij een schoolongeval?

 • Bij de leerkracht/directeur/secretariaat krijgt u een aangifteformulier. Laat dat invullen door de behandelende dokter (huisarts, specialist, tandarts, opticien).
 • Bezorg dit formulier ten laatste de dag nadien terug aan de school.
 • Het schoolsecretariaat bezorgt dit aangifteformulier aan Ethias.
 • De school krijgt na de aangifte een dossiernummer van dat specifiek schoolongeval, dat de school aan de ouders doorgeeft. Gebruik dit dossiernummer vanaf dat moment op alle briefwisseling of in gesprekken met de verzekering.
 • Breng alle doktersbriefjes en rekeningen van apotheker, ziekenhuis ... naar uw ziekenfonds. Zeg ook tegen uw ziekenfonds dat het om een schoolongeval gaat.
 • Het ziekenfonds betaalt u een deel terug. Voor het restbedrag krijgt u een bewijs van het ziekenfonds. Dat bewijsje is voor de verzekeringsmaatschappij Ethias.
 • Breng de originele bewijzen (onkostennota) samen met het dossiernummer naar het secretariaat. Daar sturen ze alles naar de verzekering.
 • Ethias zal u dan zo spoedig mogelijk vergoeden.