Oudercontact

Een goede samenwerking tussen de school en de ouders is nodig om samen te kunnen werken aan de opvoeding van uw kind. Het is daarbij heel belangrijk goed geïnformeerd te zijn over wat er op school gebeurt.

De school informeert u ...

 • Door de ouders van de kleuters en het eerste leerjaar bij het begin van de eerste dag van het schooljaar te laten toezien hoe hun kind zich aansluit en zich naar de klas begeeft;
 • Door het inrichten van onthaalavonden voor ouders in het begin van het schooljaar.
  Hier wordt informatie uitgewisseld over de klaswerking, de afspraken, het leerprogramma of gestelde doelen, toets- en evaluatiewijze, ...;
 • Door het organiseren van diepgaande individuele oudercontacten voor ouders van leerplichtige leerlingen tijdens het schooljaar, telkens de derde donderdag na de herfstvakantie (november), en de derder of vierde week na de krokusvakantie (maart) of op aanvraag van één van de betrokken partijen. We bepreken dan rapporten, studiekeuze (6de lj.), moeilijkheden, overleg met CLB, enz.;
 • Door het organiseren van individuele oudercontacten voor ouders van kleuters. Zij worden uitgenodigd in de maand mei of juni.  Aan de hand van de gemaakte kleuterobservaties wordt een schets gegeven van de evolutie van de kleuter;
 • Door gesprekken bij het brengen en afhalen van de kleuters of op afspraak tijdens een kindvrij moment van de leerkracht;
 • Door het inrichten van ouderavonden/moederdagen/vaderdagen, waar een spreker over een actueel en boeiend onderwerp de school en de ouders komt informeren (bv. sportacademie, Wobbeltje, belonen en straffen, …)
 • Door de wekelijkse nieuwsbrief;
 • Door occasionele contacten: tijdens het ganse schooljaar is persoonlijk contact met de leerkracht en de directeur altijd mogelijk, bij voorkeur op afspraak (voor leerkrachten niet tijdens kindgebonden lesuren);
 • Contacten met de zorg- of gokleerkracht, de leerkracht lichamelijke opvoeding of de leerkracht godsdienst kunnen steeds aangevraagd worden.

De school verwacht dat ouders ingaan op de uitnodiging van oudercontacten en dat ouders minstens éénmaal per schooljaar naar een oudercontact komen of contact hebben met de leerkracht op een andere manier (op afspraak, bij huisbezoek,…)

Formeel oudercontact

 • Lagere school: steeds op afspraak en op de momenten die via de agenda worden meegedeeld, dit minstens 3 maal per schooljaar.
 • Kleuterschool: steeds op afspraak en op de momenten waarop u wordt uitgenodigd door de klasleerkracht, dit minstens 2 maal per schooljaar.

De aanvraag tot een oudercontact kan gebeuren:

 • op verzoek van de school d.m.v. een aanvraag via de schoolagenda van uw kind, een gesprek aan de schoolpoort, een brief met uitnodiging of telefonisch contact

 • op verzoek van de ouders d.m.v. een aanvraag via de schoolagenda van uw kind, een gesprek aan de schoolpoort, een brief of telefonisch contact