Uitstappen

Cultuurvoorstellingen

Enkele malen per jaar volgen we met de kinderen een theater-, een poppenkast- of een filmvoorstelling. De school tracht de kosten zo laag mogelijk te houden voor de ouders.

Schoolreis

Eenmaal per jaar wordt voor alle kinderen een schoolreis georganiseerd. De schoolreizen worden meestal in de maand juni gepland. Het oudercomité betaalt steeds een deel van het bedrag om de kostprijs voor de ouders zo laag mogelijk te houden. De schoolreizen worden zodanig georganiseerd dat er een combinatie is van het toepassen van een ‘gezonde sociale omgang’ en ‘ontspanning’.

Didactische uitstappen (studiereizen)

Het is nuttig om in de loop van het schooljaar verschillende didactische uitstappen te organiseren. Die kunnen heel nauw aansluiten bij de onderwezen leerstof (bijvoorbeeld naar boomgaard, bos, tandarts, bakker, post …) of eerder een toevallig karakter hebben (bijvoorbeeld een gratis tentoonstelling ‘watergebruik’ in het cultuurcentrum). De uitstappen worden in de klassen grondig voorbereid en in een nieuwsbrief vermeld.

Sportdag

Ieder schooljaar wordt er, zowel voor de kleuters als voor de leerlingen van de lagere school, een sportdag georganiseerd. De turnleerkracht coördineert die dag. De groepsleerkrachten en eventueel externe medewerkers werken mee aan de organisatie.

Sportklassen

Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar wordt een extra-murosactiviteit gepland in het kader van sportklassen. Deze sportklassen gaan om de twee jaar door, steeds van maandag tot en met vrijdag, in de sportaccommodaties van de stad Herentals en meestal in de maand april of mei. Deze sportweek vormt een deel van het schoolgebeuren van de kinderen en wordt ingepast in het leerprogramma van de school. Vanaf de maand september kunt u meedoen aan het spaaractieplan, zodat u de betaling kunt spreiden. Opdat elk kind zou kunnen deelnemen aan deze activiteit, voorzien we aangepaste voeding voor kinderen die andere voedingsgewoonten hebben omwille van religieuze, culturele of andere overtuiging of omwille van gezondheidsredenen. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen kunnen deelnemen.