Inschrijven

In Turnhout is er voor elk kind plaats op school. Daarom is er geen aanmeldingssysteem. De keuze gaat naar dezelfde inschrijvingsperiodes voor alle kleuter-, lagere en secundaire scholen met een 1ste jaar in Turnhout.

Wie?

Elk kind in Vlaanderen kan instappen in een school vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Tijdens het schooljaar zijn er vaste instapmomenten. Een kind moet op deze data de leeftijd hebben van 2,5 jaar.

Die vaste instapmomenten zijn: 

 • de eerste schooldag na de herfstvakantie.
 • de eerste schooldag na de kerstvakantie.
 • de teldag van februari: 1 februari.
 • de eerste schooldag na de krokusvakantie.
 • de eerste schooldag na de paasvakantie.
 • na de hemelvaartvakantie.

Wanneer?

Tijdens het schooljaar

 • op schooldagen tussen 8.30 en 16 uur.
 • op woensdag alleen in de voormiddag.

Tijdens de grote vakantie:

 • de eerste week van juli.
 • de laatste week van augustus.

Waar?

 • op de hoofdschool Haagbeemdenplantsoen 95, 2300 Turnhout 

Wat brengt u mee?

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

 • SIS-kaart van het kind
 • kinderpas of geldige kids-ID
 • uittreksel uit de geboorteakte van het kind
 • trouwboekje van de ouders
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Hoe?

 • De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document.
 • De ouders vullen een inlichtingenblad in met de gegevens van hun kind (inschrijvingsdocument).
 • De ouders vullen het gelijkonderwijskansenformulier in (GOK).
 • De ouders van een leerling uit de lagere school vullen een keuzeformulier godsdienst-zedenleer in. De ouders ondertekenen het formulier goedkeuring schoolreglement - engagementsverklaring. Het schoolreglement kan u via onze website raadplegen.
 • De ouders ondertekenen het inschrijvingsregister.

U mag de documenten ingevuld meebrengen voor de inschrijving. Hebt u vragen hierrond, dan zullen wij de nodige uitleg geven en vullen de formulieren samen met u in. Als u op de links klikt kan u de documenten afdrukken en invullen. De inschrijving is pas officieel als het inschrijvingsregister is ingevuld en ondertekend.